Deklaracja wsparcia

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Przesłanie niniejszej ankiety, jest jednocześnie wyrażeniem zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację PRO SPE z/s w Rzeszowie KRS 0000607263 (Ustawa o przetwarzaniu danych osobowych t.j DZ. U. 2016 R. POZ. 922)
w celu realizacji adopcji na odległość.
Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Pro Spe w tym; niniejszej zgody, prawo ich zmiany i ich poprawiania.
Copyright 2019 by Pro Spe Foundation. All rights reserved.