Proszę Państwa…

Proszę Państwa! Ogłaszamy wszech i wobec, że startujemy z naszą inicjatywą Fundacji mającej na celu pomoc ludziom ubogim w Gruzji. Nasze zamiłowanie do Gruzji nakłada na nas takie zobowiązanie i ze szczerym sercem chcemy się podjąć takiego zadania. Zatem zapraszamy do współpracy w rozwoju Fundacji.