Kolonia uśmiechu

Wybierz kwotę darowizny:

Cel:

Wiadomo, że im więcej możliwości mają dzieci, tym lepiej będą się rozwijać. Niestety dzieci w Gruzji nie mają takich możliwości jak dzieci w Polsce. Celem projektu jest zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i ewentualne szkolne wyprawki dla „szkolników” z biednych rodzin pochodzących z wiosek gruzińskich. Opiekę na koloniach będą sprawować młodzi wolontariusze z Polski i innych krajów europejskich. Z ośrodkami bywa różnie, ale obozy odbywają się w dwóch miejscowościach o tych samych nazwach Chizabawra. Z tą różnicą, że jedna miejscowość położona jest pod granicą turecką, gdzie od lat prowadzone jest przedszkole. Druga wioska jest w pięknej Kacheti, dzieci śpią u rodzin, zaś zajęcia kolonijne prowadzimy pod zadaszeniem umieszczonym przy miejscowej kaplicy. Poza codziennymi zajęciami takimi jak gimnastyka, czas na posiłek, zajęcia integrujące, wycieczki krajoznawcze, nauka języka obcego i inne chcemy jak dotychczas dać szkolne wyprawki dla dzieci. Musimy pokryć także koszty przyjazdu, bo rodzice naszych podopiecznych nie mają funduszy nawet na to. Według dostępnych środków będziemy starali się także zorganizować kolonie terapeutyczne dla osób niepełnosprawnych. W obydwu przypadkach zasada jest ta sama. Wolontariusze mają pod opieką konkretne dzieci i starają się nimi opiekować przekazując jak najwięcej swojego europejskiego doświadczenia.

Na obozie i kolonii uczestnicy będą:

 • bawić się i wypoczywać sposób bezpieczny i ciekawy,
 • realizować program obozu łącznie z realizacją codziennych obowiązków,
 • rozwijać sprawność sportową,
 • rozwijać zdolności artystyczne i prezentować własne talenty,
 • realizować program wycieczek i wędrówek krajoznawczych celem poznania własnego kraju,
 • poznawać tajemnice przyrody i jej piękna w regionie,
 • zbierać ciekawe informacje o odwiedzanych miejscach, ich mieszkańcach i historii,
 • dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów podczas zajęć oraz o porządek na terenie bazy.

  Celem obozów i kolonii jest:

Rozwijanie artystycznych i kulturalnych zainteresowań. Te dzieci, do których chcemy dotrzeć często nawet nie wyjechały poza teren własnej wioski. Takie kolonie to wielka możliwość dla nich, ale działa to także w drugą stronę. Polscy wolontariusze uczą się, jak pracować w warunkach odmienności mentalnej i kulturowej. Chcemy także rozbudzać nowe zainteresowania, rozwijać talenty i twórczość uczestników. Wypoczynek jest organizowany tak, żeby był bardzo aktywny. Do aktywności fizycznych nie musimy zbytnio przekonywać dzieci. Cwiczenia, zabawy ruchowe, wycieczki, gry i zabawy w terenie lubi każde dziecko.

 Dodatkowym celem i zamierzeniem wychowawczym na kolonii dla małych dzieci jest:

 • poznanie siebie i innych,
 • poznanie różnych form zabawy,
 • rozwijanie wyobraźni i kształcenie twórczego myślenia,
 • integracja grupy, rozwijanie uczucia współtworzenia,
 • zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa, samoakceptacji, kontaktów społecznych.

 

Potrzeby:

Koszty wyżywienia, noclegów, artykuły szkolne (farby, kredki, bloki itp.), zakup nagród na konkursy. Na obozie wolontariusze będą organizować wszelkiego rodzaju konkursy: śpiewu, tańca, rysunku, gry i zabawy taneczne. Uczestnicy będą aktywne spędzać czas. Z pewnością nie zabraknie zabaw na świeżym powietrzu (a tu generują się dodatkowe koszty). Potrzeby obejmują także różnego rodzaju naukę dla młodszych i starszych dzieci: malowanie farbami, kredkami itp.

 • Koszt utrzymania 1 dziecka na kolonii: ok. 70 Euro.
 • Łączna ilość dzieci na kolonii: 30+ wolontariusze.
 • Łączna ilość kolonii w 1 terminie: 2.
 • Łączna kwota na 1 kolonię: 2200 Euro.
 • Ilość kolonii: 2-3 terminy.