Nadzieja dla Hospicjum

Wybierz kwotę darowizny:

Cel:

W Gruzji ludzie chorzy i starsi są skazani tylko na siebie. Trudno samemu zaradzić chorobie czy niepełnosprawności, a w dodatku samotność w starciu z kalectwem stawia bariery nie do pokonania w pojedynkę. Od kilku lat takimi osobami zajmują się oo. Kamilianie. Mają specjalne dwa samochody i dwie drużyny kompetentnych osób, którzy odwiedzają w domach potrzebujących. Pomagają im w najróżniejszy sposób. Wymiar i zakres opieki jest uzależniony od stanu zdrowia osoby potrzebującej. Najczęściej jest to posprzątanie domu, przywiezienie ciepłego obiadu, zrobienie zakupów, ale także podanie leków, otarcie odleżyn, zmiana pieluchomajtek, opatrunków, kąpiel itp. Pomagając oo. Kamilianom w Tbilisi chcemy, aby zakres pomocy był o wiele szerszy.

Potrzeby:

Hospicjum potrzebuje przede wszystkim niezbędnych leków, środków higienicznych, pieluchomajtek, różnych koniecznych maści, kosmetyków codziennego użytku itd. Kwota jaka jest potrzebna, aby prowadzić prawidłową opiekę medyczną dla 1 osoby w czasie jednej wizyty, to przeliczając na polską walutę około 30 pln. Efektem opieki nad chorym jest ludzka obecność, która najbardziej leczy samotność. A także:

  • podtrzymanie lub poprawa sprawności fizycznej osoby starszej, niepełnosprawnej czy chorej poprzez masaż czy ćwiczenia rehabilitacyjne,
  • uniknięcie powikłań związanych z przewlekłą chorobą lub niepełnosprawnością,
  • uniknięcie powikłań wynikających z długotrwałego unieruchomienia (odparzenia, odleżyny, przykurcze, powikłania układu oddechowego, pokarmowego, krążenia),
  • podtrzymanie lub zwiększenie samodzielności,
  • podtrzymanie lub zwiększenie aktywności,
  • zmniejszenie izolacji społecznej,
  • czyste mieszkanie – nakarmienie – zakupy – pozostawienie potrzebnych leków, czy materiałów opatrunkowych.

Nadzieję dla tych osób niesiemy również poprzez akcję :

WESPRZYJ PODOPIECZNYCH