Domek babci – CZYLI OPOWIEŚĆ O MARZENIACH 

„Domek Babci” to świetlica dla dzieci uchodźców z Osetii Południowej, prowadzona przez oo. Kamilianów, w której Saba, Neli, Nino, Nika, Tengo wraz z innymi podopiecznymi odnajdują radość dzieciństwa, mogąc zapomnieć o dramatycznych skutkach wojny. W domku prowadzone są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatrzyk kukiełkowy czy lekcje języka gruzińskiego. Domek Babci jest bardzo ważnym miejscem. Dzieci często potrzebują pomocy w nauce oraz wsparcia pedagogicznego. Z dumą i radością obserwujemy, jak się rozwijają i dorastają. Czytaj więcej >

Kolonia uśmiechu

 1. Po raz kolejny wspieramy organizację półkolonii i obozów dla dzieci z parafii i rodzin ubogich.
 2. W ubiegłym roku mogliśmy wesprzeć organizację 2 obozów (półkolonii) dla dzieci z Kaukazu. Doświadczenie to chcemy rozszerzyć i wesprzeć także w tym roku.

 

Pierwszy z takich  obozów  zorganizowany został w Gruzji, w miejscowości Khizabavra, dla dzieci z wioski. Uczestniczyło w nim 24 dzieci z Khizabavry  i 9 z Tbilisi. Wioska, której oryginalnie zdecydowaną większość mieszkańców stanowili katolicy jest bardzo uboga. Asfalt pojawił się tam dopiero w ubiegłym roku.  Do tej pory nie ma tam normalnego, wiejskiego sklepu. Obóz został przeprowadzany przez wolontariuszy z Polski i z Gruzji, pod opieką duchową kapłana z Polski.

Co roku dzieci z dużym zainteresowaniem oczekują na wakacje  oraz na przyjazd wolontariuszy. Jest to doskonała forma wypoczynku i jedyna możliwość dla dzieci w uczestnictwie w zorganizowanej formie wypoczynku i dobrze wypełnionego czasu.

 

Drugi obóz zorganizowano w parafii katolickiej w Suchumi, w Abchazji. Nie było to zadanie łatwe.  Było kilka różnych trudności, które zostały pokonane. Było to to pierwsze przedsięwzięcie tego typu w republice, która oderwała się od Gruzji. Pomimo braku miejscowych wolontariuszy, z którymi można było współpracować oraz obawa jak miejscowa ludność zareaguje na takie typu wydarzenie postanowiliśmy zaryzykować. W półkolonii uczestniczyło  14 dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Dzieci przeważnie pochodziły z ubogich rodzin, w których z powodu finansowych trudno zorganizować wypoczynek z rodziną. Za organizację odpowiadało 6 wolontariuszek z Polski. Akcja, jak się okazało, była bardzo trafiona i udana. Również dzieci, które uczestniczyły wręcz domagają się i czekają na kolejne dni kolonii podczas wakacji. Wiadomość o kolonii rozeszła się pozytywnie wśród mieszkańców, którzy chętnie przyprowadzą dzieci na obóz. Nasza inicjatywa zaadresowana jest do tych dzieci, które pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej materialnej sytuacji. Planujemy zorganizować 2 obozy, jeden w lipcu, drugi w sierpniu. Za przeprowadzenie odpowiadać będą dwie, siedmioosobowe grupy wolontariuszy z Polski.

 

Wiadomo, że im więcej możliwości mają dzieci, tym lepiej będą się rozwijać. Niestety dzieci na Kaukazie (w Gruzji, Armenii, Abchazji) nie mają takich możliwości jak dzieci w Polsce. Celem projektu jest zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i ewentualne późniejsze wsparcie dla „szkolników” z ubogich rodzin. Organizacja tych półkolonii (obozów) należeć będzie głównie do wolontariuszy z Polski, którzy szukają wsparcia miejscowych wolontariuszy.

Każdy dzień obozu wypełniony jest starannie przygotowanymi przez wolontariuszy zajęciami. Należą do nich: śpiew, tańce, gimnastyka, gry, zajęcie integrujące, spotkanie w grupie nad tematem dnia (zwykle zaczerpniętym z biblijnej przypowieści), zajęcia teatralne i w tym roku wolontariusze chcą dodać lekcję języka angielskiego.

Każdy z obozów ma swoje wycieczki, która pomagają poznawać region, w którym mieszkają uczestnicy obozu.

Organizatorzy zwracają też uwagę na dobre wyżywienie dzieci, co w ich rodzinach codziennością nie jest.

 

Na obozie lub  kolonii uczestnicy mogą:

 • bawić się i wypoczywać w sposób, który rozwija, kształci i nie nudzi,
 • realizować program obozu
 • rozwijać sprawność sportową,
 • rozwijać zdolności artystyczne i prezentować własne talenty,
 • realizować program wycieczek i wędrówek krajoznawczych celem poznania własnego kraju,
 • poznawać tajemnice przyrody i jej piękna w regionie,
 • zbierać ciekawe informacje o odwiedzanych miejscach, ich mieszkańcach i historii,
 • dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów podczas zajęć oraz o porządek na terenie bazy.

  Celem obozów i kolonii jest:

Rozwijanie artystycznych i kulturalnych zainteresowań. Pragniemy też dać możliwości duchowego rozwoju, których bardzo często w środowiskach brakuje. Chcemy też zainteresować uczestników wartościami, które płyną z Ewangelii.  Chcemy także rozbudzać nowe zainteresowania, rozwijać talenty i twórczość uczestników. Wypoczynek jest organizowany tak, żeby był bardzo aktywny. Nasze doświadczenie pokazuję, że do aktywności fizycznych nie musimy zbytnio przekonywać dzieci. Ćwiczenia, zabawy ruchowe, wycieczki, gry i zabawy w terenie lubi każde dziecko. Chcemy jednak dodawać to, co nie zawsze jest znane uczestnikom: umiejętność bycia razem i współpracy, szacunek dla odmienności kulturowej i duchowej, pragnienie zrozumienia i lubienia drugiego człowieka.

Dzieci, do których docieramy często nie wyjeżdżają  poza teren własnej miejscowości.

 

 1. Potrzeby:

Koszty wyżywienia, noclegów, artykuły szkolne (farby, kredki, bloki itp.), zakup nagród na konkursy. Na obozie wolontariusze będą organizować wszelkiego rodzaju konkursy: śpiewu, tańca, rysunku, gry i zabawy taneczne. Uczestnicy będą aktywnie spędzać czas. Z pewnością nie zabraknie zabaw na świeżym powietrzu (a tu generują się dodatkowe koszty). Potrzeby obejmują także różnego rodzaju naukę dla młodszych i starszych dzieci: malowanie farbami, kredkami itp.

Sporą część wydatków stanowią koszty transportu.

 • Koszt utrzymania 1 dziecka na kolonii/obozie: ok. 80 euro w Gruzji i około 90 euro w Abchazji
 • Łączna ilość dzieci na kolonii/ obozie: w Gruzji ok. 30, w Abchazji 18-20.
 • Łączna ilość kolonii/obozów: 3
 • Łączna kwota na 1 kolonię/obóz: od 1800 do 2200 Euro.

 

 

Chleb z masłem dla dzieci w Gruzji

,,Chleb z masłem dla dzieci w Gruzji”  to apel niegdyś prowadzony przez oo. Kamilianów w Gruzji, który został przekazany pod nasze skrzydła.  Jej celem jest ofiarowanie każdemu głodnemu dziecku choćby chleba z masłem.

Kierujemy, więc ten list do serc otwartych na dziecięce cierpienie, prosząc o wsparcie poprzez wpłatę lub stałe wsparcie w kwocie 30 zł miesięcznie. Zapewniając tym 25 bochenków chleba i 5 kostek masła dla jednego dziecka.

Czytaj więcej >

Ciepła zupa dla bezdomnych

Od kilku lat grupa wolontariuszy w Tbilisi organizuje ciepły posiłek, który jest rozdawany na dworcu w Tibilisi. Jak się okazuje, taka potrzeba jest ogromna i przerasta organizatorów. Co prawda to tylko zupa, ale jak podpowiada doświadczenie czasami jest to jedyny posiłek tego typu. Ta akcja organizowana jest podczas zimowych miesięcy. Stąd potrzeba tym większa ze względu na temperatury. Poza tym w Tbilisi od lat nie działa żadne miejskie ogrzewanie i ludzie na własny koszt muszą dogrzewać swoje mieszkania. Niestety wielu na to nie stać i nie mają czym to robić. Ta zupa w wielu przypadkach staje się jedynym dogrzewaniem organizmu. Trudno byłoby zaprzestać tej akcji pomocowej, bo co roku w tym samym dworcowym miejscu o tej samej porze gromadzi się bardzo wielu ludzie, czekając na przyjazd samochodu z ogromnym garnkiem ciepłej zupy i chlebem. Czytaj więcej >

Nadzieja dla Hospicjum

Cel:

W Gruzji ludzie chorzy i starsi są skazani tylko na siebie. Trudno samemu zaradzić chorobie czy niepełnosprawności, a w dodatku samotność w starciu z kalectwem stawia bariery nie do pokonania w pojedynkę. Od kilku lat takimi osobami zajmują się oo. Kamilianie. Mają specjalne dwa samochody i dwie drużyny kompetentnych osób, którzy odwiedzają w domach potrzebujących. Pomagają im w najróżniejszy sposób. Wymiar i zakres opieki jest uzależniony od stanu zdrowia osoby potrzebującej. Najczęściej jest to posprzątanie domu, przywiezienie ciepłego obiadu, zrobienie zakupów, ale także podanie leków, otarcie odleżyn, zmiana pieluchomajtek, opatrunków, kąpiel itp. Pomagając oo. Kamilianom w Tbilisi chcemy, aby zakres pomocy był o wiele szerszy.

Czytaj więcej >

Rehabilitacja niepełnosprawnych dzieci w Gruzji

Niepełnosprawność w Gruzji to ciągle bardzo mało poruszany temat. Jeszcze całkiem niedawno w Polsce zmagaliśmy się z podobnym problemem, jednak dzisiaj już wiemy, że każdy człowiek ma prawo do godnego życia.  Nasi wolontariusze, zaglądają do domów i wspierają każdą rodzinę, ucząc o istocie rehabilitacji. Niestety, samo uświadomienie to za mało, te maluchy potrzebują zajęć i ćwiczeń terapeutycznych, na które rodziny żyjące w tej biedzie, nie mogą sobie pozwolić. Do tego dochodzi problem dojazdu oraz brak komunikacji publicznej dostosowanej do niepełnosprawnych.

Zaglądnij do naszych maluchów i poznaj Anriego oraz Vażę.

Czytaj więcej >

Zbiórka sprzętu rehabilitacyjnego

Fundacja Pro Spe pragnie wesprzeć rehabilitacje najbiedniejszych dzieci, młodzieży i osób w podeszłym wieku zamieszkałych w Gruzji. Zebrany dzięki Wam sprzęt zostanie rozdany przez oo. Kamilianów, którzy od 16 lat pracują na rzecz osób niepełnosprawnych na Kaukazie. Prosimy o przekazywanie sprawnego sprzętu. Nasi wolontariusze przeprowadzą przegląd przekazanego sprzętu i ewentualne naprawy.
Serdecznie dziękujemy za wszelką pomoc! Czytaj więcej >

PODARUJ KILOMETR

Nasza inicjatywa zbiórki sprzętu inwalidzkiego, która trwała od października 2016r. zakończyła się niebywałym sukcesem !!!

Dzięki ofiarności wielu ludzi, zgromadziliśmy sporą ilość wózków inwalidzkich, podpórek, kul, materacy przeciwodleżynowych oraz wszelkich innych akcesoriów przydatnych dla osób niepełnosprawnych. Czytaj więcej >

Wymiana studentów z Afryki

18 do 28 października 2016r. nauczycielki ze Szkoły Św. Marcina de Porres (Republika Południowej Afryki): Kubashnee PERUMAL, Nelisiwe Rejpice Gambushe, oraz siostra ze zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich Carol Dlamini Nomfundiso, przebywały w Przemyślu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 im. dra Janusza Korczaka.

Tą wymianę zapoczątkował kontakt ze strony s. Lidii Potockiej, która pracuje w RPA i ks. Mariusza Michalskiego katechety SOSW Nr 2. Czytaj więcej >

Lokata przedszkolaka

Przed nami kolejne wyzwanie. Przedszkole to ważne miejsce dla każdego malucha. Chcemy, aby dzieci czuły się w nich bezpiecznie i dobrze, tak aby mogły rozwijać się tak jak ich rówieśnicy w innych krajach. Dlatego pragniemy zapewnić trwałość działania dwóch przedszkoli. Jedno z nich położone jest na zapomnianym płaskowyżu Kaukazu i jest to Przedszkole św. Kamila w Chizabawrze, drugie zaś to przedszkole prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr Salezjanek w Tblisi.

Potrzeby są ogromne, ponieważ brakuje środków na podstawowe funkcjonowanie przedszkola. Każdy grosik, złotówka czy inna kwota zapewni dzieciom możliwość posiłku oraz materiały do nauki. Kredki, farby, plastelina, papier kolorowy, nożyczki a przede wszystkim zabawki to rzeczy, które są niezbędne,  tak aby najmłodsi mogli w pełni wykorzystać czas spędzony w przedszkolu oraz odkrywać i poznawać świat! Czytaj więcej >

Copyright 2018 by Pro Spe Foundation. All rights reserved.

Zapisz się do newslettera!

Wyślij mi newsletter (możesz się wypisać kiedy zechcesz).

FreshMail.pl