Odlicz darowiznę od podatku

Odlicz darowiznę od podatku

 

Kiedy zbliża się czas rozliczeń podatkowych możemy skorzystać z zapłacenia niższego podatku. W jaki sposób?

Jeśli w danym roku podatkowym przekazana została darowizna na rzecz organizacji, która zajmuje się działalnością pożytku publicznego (w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) to droga jest prosta.

Kto może skorzystać z tej ulgi?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby, które przekazały darowizny na

 • cele kultu religijnego,
 • działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
 • cele krwiodawstwa,
 • lub działalność pożytku publicznego.

Ile można odliczyć?

 • Osoby fizyczne 6 % dochodu ( np. Twój dochód 10 000 zł, Twoja darowizna 3 000 zł = Twoja ulga to 600 zł)
 • Osoby prawne do 10% uzyskanego dochodu. 

Jeżeli zechcesz skorzystać z w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy ważne jest, aby :
– posiadać dokument  potwierdzenia dokonania przelewu w dniu składania deklaracji (druk przelewu, potwierdzenie przelewu)

Czy darowiznę przekazaną przez portal społecznościowy Facebook, payU, PayPal  można odliczyć?

Tak!

Przy szybkich płatnościach za pomocą payU, PayPal, Facebook potrzebne jest potwierdzenie otrzymania darowizny od obdarowanego, czyli fundacji lub innej organizacji. Darczyńca musi zwrócić się o taki dokument do obdarowanego. Dodatkowo dobrze mieć wydruk z karty płatniczej.

Jeśli darowizna została przekazana, ale tytuł wpłaty jest inny niż darowizna, co robić?

Jeśli została wpłacona darowizna na daną organizację z tytułem innym niż darowizna czy darowizna charytatywna wówczas możemy prosić organizację o dokument potwierdzający przekazanie darowizny na cel pożytku publicznego, który dana organizacja realizuje.

Przekazując darowiznę danej organizacji należy prawidłowo wpisać cel. Oprócz celów statutowych możemy również wpisać cel szczegółowy, nazwę inicjatywy lub osoby. Pamiętajmy, aby przed podaniem konkretnego celu szczegółowego wpisać słowo darowizna. Ułatwi to nie tylko odnalezienie potwierdzenia  na naszym rachunku bankowym  ale i dodatkowych zaświadczeń ze strony organizacji. 

1% a odliczenie darowizny

Darowizny a 1% to zupełnie dwie inne instytucje. Przekazany 1% nie wpływa na wcześniejsze wskazane darowizny. Na rzecz tej samej organizacji można przekazać darowiznę i 1%podatku.

Kto nie może rozliczyć darowizny?

Nie mogą darowizny rozliczać podmioty, które przekazały ją na rzecz:

 • partii politycznych; 
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców; 
 • samorządów zawodowych; 
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne.
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

UWAGA!
Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym:
PIT-37, PIT-36, PIT-28
oraz w dołączanym do tych zeznań załączniku PIT/O. W załączniku podaje się również dane
obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.

 

 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

4 kwietnia 2021 Wielkanoc to świętowanie największej i najdłuższej nadziei jaka tylko jest możliwa. To zaproszenie do Nieba i pokazanie, że taki cel i taka droga jest możliwa. Zmartwychwstanie to objawienie B...Czytaj więcej
24 marca 2021 Fundacja Pro Spe kończy 5 lat. Z jednej strony to długo i można mówić o doświadczeniu i pokazywać piękny dorobek. Z drugiej strony to czas, który dopiero wyznacza i pozwala odkryć perspektyw...Czytaj więcej
18 marca 2021 17 marca 2021 roku wyruszył drugi w historii Fundacji Pro Spe transport sprzętu rehabilitacyjnego na Ukrainę. Czytaj więcej
9 marca 2021 Nasze skarbonki zdobywają przedszkola ! Nasze ostatnie akcje pobudziły do działania najmłodszych. To wszystko za sprawą świnek skarbonek, które zawędrowały do dzieci z Miejskiego Przedszkola ...Czytaj więcej
POKAŻ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI