Odlicz darowiznę od podatku

Odlicz darowiznę od podatku

 

Kiedy zbliża się czas rozliczeń podatkowych możemy skorzystać z zapłacenia niższego podatku. W jaki sposób?

Jeśli w danym roku podatkowym przekazana została darowizna na rzecz organizacji, która zajmuje się działalnością pożytku publicznego (w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) to droga jest prosta.

Kto może skorzystać z tej ulgi?

Z ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby, które przekazały darowizny na

 • cele kultu religijnego,
 • działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła,
 • cele krwiodawstwa,
 • lub działalność pożytku publicznego.

Ile można odliczyć?

 • Osoby fizyczne 6 % dochodu ( np. Twój dochód 10 000 zł, Twoja darowizna 3 000 zł = Twoja ulga to 600 zł)
 • Osoby prawne do 10% uzyskanego dochodu. 

Jeżeli zechcesz skorzystać z w/w ulg wymaganym przez Urząd Skarbowy ważne jest, aby :
– posiadać dokument  potwierdzenia dokonania przelewu w dniu składania deklaracji (druk przelewu, potwierdzenie przelewu)

Czy darowiznę przekazaną przez portal społecznościowy Facebook, payU, PayPal  można odliczyć?

Tak!

Przy szybkich płatnościach za pomocą payU, PayPal, Facebook potrzebne jest potwierdzenie otrzymania darowizny od obdarowanego, czyli fundacji lub innej organizacji. Darczyńca musi zwrócić się o taki dokument do obdarowanego. Dodatkowo dobrze mieć wydruk z karty płatniczej.

Jeśli darowizna została przekazana, ale tytuł wpłaty jest inny niż darowizna, co robić?

Jeśli została wpłacona darowizna na daną organizację z tytułem innym niż darowizna czy darowizna charytatywna wówczas możemy prosić organizację o dokument potwierdzający przekazanie darowizny na cel pożytku publicznego, który dana organizacja realizuje.

Przekazując darowiznę danej organizacji należy prawidłowo wpisać cel. Oprócz celów statutowych możemy również wpisać cel szczegółowy, nazwę inicjatywy lub osoby. Pamiętajmy, aby przed podaniem konkretnego celu szczegółowego wpisać słowo darowizna. Ułatwi to nie tylko odnalezienie potwierdzenia  na naszym rachunku bankowym  ale i dodatkowych zaświadczeń ze strony organizacji. 

1% a odliczenie darowizny

Darowizny a 1% to zupełnie dwie inne instytucje. Przekazany 1% nie wpływa na wcześniejsze wskazane darowizny. Na rzecz tej samej organizacji można przekazać darowiznę i 1%podatku.

Kto nie może rozliczyć darowizny?

Nie mogą darowizny rozliczać podmioty, które przekazały ją na rzecz:

 • partii politycznych; 
 • związków zawodowych i organizacji pracodawców; 
 • samorządów zawodowych; 
 • fundacji utworzonych przez partie polityczne.
 • osób fizycznych,
 • osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5% oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub handlu tymi wyrobami.

UWAGA!
Odliczeń dokonuje się w zeznaniu podatkowym:
PIT-37, PIT-36, PIT-28
oraz w dołączanym do tych zeznań załączniku PIT/O. W załączniku podaje się również dane
obdarowanego oraz wysokość dokonanej na jego rzecz darowizny.

 

 

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

16 czerwca 2021 Polskie siostry i misjonarze pomagają w Togo i Kamerunie już od wielu lat. Niosą pomoc w prowizorycznych warunkach, które w Afryce uznawane są za standard. Polscy misjonarze pomagają każdemu, k...Czytaj więcej
7 czerwca 2021 Podopieczni Ojców Kamilianów otrzymają sprzęt rehabilitacyjny. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się zebrać, skompletować i naprawić sprzęt dla niepełnosprawnych. Kolejny, bo już szósty...Czytaj więcej
10 maja 2021 Po 40 godzinnej podróży ks. Łukasz Hołub dotarł do stolicy Papui i Nowej Gwinei. Na miejscu odbył dwutygodniową kwarantannę, a tuż po niej wyruszył dalej, tym razem w głąb Papui do diecezj...Czytaj więcej
23 kwietnia 2021 „Polskie smyki dzieciom z Afryki” „Polskie smyki dzieciom z Afryki” to akcja, którą zainicjowała nasza wolontariuszka Anita Kądziołka razem z Terapeutycznym Punktem Przed...Czytaj więcej
POKAŻ WSZYSTKIE AKTUALNOŚCI