Dla firm

W ideę niesienia pomocy potrzebującym Fundacja Pro Spe zaangażowana jest ponad 5 lat. Ty również możesz się włączyć w projekt społecznej odpowiedzialności biznesu. Fundacja Pro Spe pomaga w wielu krajach poprzez doświadczonych misjonarzy, którzy nie tylko znają potrzeby miejscowych, ale także muszą radzić sobie z wieloma problemami, które napotykają ich na miejscu.  Odpowiedzialne wydawanie podarowanych pieniędzy i skuteczna pomoc to aspekty, które wyróżniają Fundację Pro Spe.

Możesz wesprzeć potrzebujących poprzez:
– wspieranie finansowo naszych działań pomocowych.
– przekazywanie nam produktów i usług lub dzielenie się swoją wiedzą.
– zaangażowanie wolontaryjne pracowników na miejscu lub wyjazdowo.

Korzyści które płyną z zaangażowania Twojej firmy w społeczną odpowiedzialność biznesu:
– Pracownicy zdobywają nowe kompetencje, rozwijają swoją kreatywność, wrażliwość i odpowiedzialność.
– Firma zyskuje zainteresowanie inwestorów, zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy. Poprawę relacji ze społecznościami, a także wzrost konkurencyjności na rynku.

Firmy, które nam zaufały: