1300

Tylu dzieciom pomagamy
w edukacji

600 tys. zł

Tyle pieniędzy przekazaliśmy na edukacje, budowę szkół
i przedszkoli

4

W tylu krajach pomagamy dzieciom w edukacji

Newsletter