Formularz lokaty przedszkolakaKwota:
10 zł
Okres:
 
Łączna kwota:
 

Dziękujemy za wypełnienie formularza!

Wysłanie niniejszego formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Fundacja Pro Spe z/s w Rzeszowie KRS 0000607263 w celu przeprowadzenia rekrutacji wolontariuszy oraz realizacji umów wolontariackich na potrzeby projektów realizowanych przez fundację, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( t.j DZ. U. 2016 R. POZ. 922 z późn. zm.). Wyrażenie powyższej zgody jest dobrowolne, a wyrażającemu zgodę przysługuje prawo dostępu do jego danych osobowych przetwarzanych przez Fundację Pro Spe niniejszej zgody, prawo ich zmiany i ich poprawiania.
Copyright 2021 by Pro Spe Foundation. All rights reserved.