Podsumowanie projektu „Gorący posiłek” w Peru

Autor wpisu

Jadzia

Data

maj 21, 2024

Kategorie

Tagi

„Gorący posiłek”. Dożywianie i pomoc dzieciom z rodzin żyjących w skrajnej nędzy. Peru 2023 ks. Jacek Żygała

W imieniu własnym i całej wspólnoty parafialnej Santiago Apostoł de Huanca (Arequipa – Peru), pozdrawiam gorąco Czcigodnego Księdza Dyrektora, wszystkich Pracowników Fundacji ProSpe, wszystkich zaangażowanych w Misyjne dzieło Kościoła, wszystkich Dobroczyńców i Ofiarodawców wspierających nas swoja pomocą. Ogarniając Was wszystkich nasza modlitwą z całego serca pragniemy podziękować za materialne wsparcie naszej Misji, w roku 2023/24. Bez materialnej pomocy otrzymanej od Ofiarodawców i Dobroczyńców, za pośrednictwem Fundacji ProSpe, realizacja misyjnych projektów byłaby nieprawdopodobnie trudne, a wrecz niemozliwa.

Głównym przedmiotem realizowanego Projektu był wymiar duszpasterski i socjalny (pomocy i dożywianie dzieci z rodzin żyjących w skrajnej nędzy materialnej, moralnej czy duchowej). Niemniej jednak w minionym roku projekt został poszerzony o wymiar zdrowotny i edukacyjny. Zatem głównym celem projektu w minionym roku było prowadzenie i utrzymanie parafialnej stołówki, pomoc rodzinom wielodzietnym żyjącym w skrajnej nędzy, praca edukacyjno – wychowawcza z dziećmi i młodzieżą oraz pomoc zdrowotna. Projektem objęliśmy następujące wymiary:

 1. Wymiar socjalny projektu: Pragnieniem naszym była kontynuacja projektu z roku 2022, który – dzięki wsparciu przez Fundacje Pro Spe – okazał się wielkim sukcesem pastoralnym. Jako że był to projekt socjalny związany z dożywianiem dzieci, kontynuowaliśmy go, przenosząc akcent na parafialną stołówkę. Okres realizacji projektu to tutejszy rok szkolny (marzec 2023 – luty 2024). W okresie sprawozdawczym, ok. 150 osób korzystało dwa razy dziennie z posiłku przy parafialnej stołówce, otrzymując pełnokaloryczne śniadanie i obiad. Gorący posiłek roznoszony był również do domów osób w podeszłym wieku, starszych i samotnych.
 2. Wymiar edukacyjny projektu: Wielkim atrybutem pastoralnym pracy świetlicowej jest to, że choć dzieci otrzymują posiłek, nie ograniczamy się tylko i wyłącznie do posiłku. Obecność dzieci w parafialnej świetlicy – stołówce jest punktem wyjścia do pracy duszpasterskiej, katechetycznej, do ewangelizacji, resocjalizacji dzieci z rodzin patologicznych. Poza goracym posilkiem dzieci otrzymaly pełną opiekę wychowawcza, dydaktyczna, medyczna i psychologiczna. W godzinach popołudniowych dzieci najbardziej potrzebujące objęte są dodatkowymi zajęciami pozaszkolnymi w celu uzupełniania braków. W tym celu wspierała nas grupa wolontariuszy: nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów, którzy wsparli nas w realizacji projektu. W pracy edukacyjnej współpracowali również wolontariusze misyjni z Hiszpanii.
 3. Wymiar duszpasterski i ewangelizacyjny projektu: Obecność dzieci w parafialnej świetlicy to również okazja do katechizacji
  i ewangelizacji, Dzieci uczestnicząc w regularnej parafialnej katechezie przygotowywały się do przyjęcia Sakramentów; uczestniczyły
  w rekolekcjach, dniach skupienia, comiesięcznej Spowiedzi Św. Ostatecznie, parafialna świetlica – stołówka, dla wielu z nich, zwłaszcza tych nie mających rodziny, stała się domem, w którym otrzymują nie tylko posiłek, wychowanie i naukę, ale przede wszystkim miłość, opiekę i ciepło rodzinnego domu.
 4. Projektem zostało objętych ok. 150 dzieci żyjących w skrajnych warunkach.
 5. W realizacji projektu wsparli nas wolontariusze specjaliści: lekarz, pielęgniarka, psycholog, nauczyciel, kapłan, osoby zakonne. (np. badanie, diagnoza i aplikacja leków; pomoc psychologiczna w przypadku dzieci z rodzin alkoholicznych, pomoc w nauczaniu…). Pomoca psychologiczna zostaly objete dzieci dotknięte przemocą fizyczną, psychiczna czy seksualna.
 6. W okresie sprawozdawczym osoby objęte projektem otrzymywały codzienny  posiłek (śniadanie i obiad) w parafialnej stołówce, lub paczki żywnościowe które otrzymywały rodziny wielodzietne. Co niedzielna katecheza parafialna połączona była ze śniadaniem dla dzieci.
 7. Środki z projektu zostały również wykorzystane na zakup niezbędnych i podstawowych lekarstw oraz organizowanie transportu do miejskiego szpitala.
 8. Cztery razy w roku zorganizowana została tzw. kampania medyczna, w której wzięli udział lekarze specjaliści (lekarz ogólny, okulista, dentysta, kardiolog, ginekolog…). Korzystający z kampanii otrzymali darmowe lekarstwa i podstawowe świadczenia medyczne.
 9. Wreszcie projekt objął zakup podstawowych środków potrzebnych do edukacji (zeszyty, przybory szkolne, ubranie szkolne…) dla dzieci najbardziej potrzebujących.

Realizując różne aspekty pracy duszpasterskiej (pomoc socjalna, zdrowotna, edukacyjna, duszpasterska i ewangelizacyjna), pragnieniem naszym
w pierwszej kolejności jest zapewnienie dzieciom formacje ludzka, miłość i ciepło rodzinnego domu, którego nie mają. Bycie dla tych dzieci, gest przytulenia, miłości i uśmiechu jest dla nich największym darem, a dla nas największa satysfakcja. Dzieci objęte pomocą czesto nie maja rodzinnego domu, czy pełnej rodziny. Nieistniejący ojciec (lub alkoholik), matka pracująca i uprawiająca ziemię, nie są w stanie dać dziecku miłości, otwartych ramion, czy czasu na rozmowę. Na Misji Katolickiej dzieci znajdują to, czego często nie mają w rodzinnym domu. Dzięki Projektowi Pro Spe, dzieci każdego dnia mają zapewniony gorący posiłek. Mają zapewniony dostęp do lekarza i świadczeń zdrowotnych. Rozpoczynając rok szkolny dziecko otrzymało pełną wyprawkę (książki, zeszyty, tornister z pełnym wyposażeniem, potrzebne do szkoły ubranie). Codzienne dożywianie dzieci połączone było z edukacją (katecheza, formacja i przygotowywanie do przyjęcia Sakramentów) i pomocą specjalistyczna ze strony lekarza, psychologa, nauczyciela, księdza, etc. Pragniemy, aby widzialnym owocem projektu było nie tylko dożywianie, ale chrześcijańska formacja, ewangelizacja i zbliżenie dzieci do Kościoła tak, aby w Kościele i w parafialnej wspólnocie odnalazły swój dom, rodzinne ciepło i miłość.

Dziś, z całego serca pragnę podziękować za materialna pomoc i przekazanie środków pieniężnych na zrealizowanie niniejszego projektu. Bóg zapłać. Ogarniając wdzięcznością i modlitwa wszystkich Dobroczyńców, Ofiarodawców i wszystkich zaangażowanych w Dzieło Fundacji ProSpe, prosimy dobrego Boga, aby Wam wszystkim błogosławił i wspierał w pełnieniu pięknej posługi na rzecz pomocy Misjom.

Jednocześnie wyrażamy nasza nadzieje na dalsza pomoc i współprace w rozpoczetym nowym roku szkolnym 2024/2025. Nie mam najmniejszej wątpliwości, ze realizowany przy Waszej pomocy projekt okazał się wielkim sukcesem pastoralnym i ogromna pomocą dla naszych wiernych.
Z drugiej strony wiemy, ze pomoc charytatywna i humanitarna nigdy się nie skończy. Ludzie nadal pozostają  i żyją w skrajnej biedzie, dzieci codziennie musza jeść, uczyć się i pójść do lekarza… Żywimy głęboko nadzieję, ze Bóg będzie nadal otwierał serca wielu ludzi dobrej woli czyniąc je hojne i otwarte na potrzeby biednych.

Tym samym wierzymy głęboko, ze przy dalszym wsparciu Fundacji ProSpe uda nam się wlewać w serca naszych wiernych miłość, nadzieje na lepsze jutro, radość i pokój. Dzieląc z nimi nasze serca, uczymy ich prawdziwej miłości Chrystusowej, ze więcej radości jest w dawaniu aniżeli
w braniu
. Wierzymy, ze pomimo trudnej sytuacji dla wielu również w Polsce, nie zabraknie hojnych, dobrodusznych i wspaniałych serc, aby wesprzeć nas w misyjnej posłudze wobec tych, do których Bóg nas posłał. Zapewniamy o codziennej modlitwie w intencji wszystkich Ofiarodawców, Dobroczyńców i cały Zespól Fundacji ProSpe. Niech Dobry Bóg Wam błogosławi i wynagradza za dobroć waszych serc.

Peru – Ks. Jacek Żygała

Dane do przelewu krajowego:
PLN
: 74 1140 1225 0000 2343 2600 1001

Dane do przelewu:

Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tytuł przelewu „Darowizna ks. Jacek Żygała Peru”

Dane do przelewu zagranicznego:
EUR
: PL47 1140 1225 0000 2343 2600 1002
USD: PL20 1140 1225 0000 2343 2600 1003
GBP: PL90 1140 1225 0000 2343 2600 1004
AUD: PL63 1140 1225 0000 2343 2600 1005

 Dane do przelewu:

Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tytuł przelewu Darowizna ks. Jacek Żygała Peru
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWRZE
Nazwa i adres banku odbiorcy przelewu:
mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt na numer telefonu: 797 555 501

Podobne posty

Togo – o wsparciu opieką medyczną kobiet w ciąży
Togo – o wsparciu opieką medyczną kobiet w ciąży

Szczęść Boże Kochani, Pozdrawiam serdecznie z Togo.  Długo się nie odzywałam… Czas leci tak szybko… Przede wszystkim chcę podziękować wszystkim Darczyńcom za pomoc otrzymaną dla naszych kobiet, które oczekują dziecka. Projekt wparcia opieką medyczną dla kobiet w ciaży...

11. rocznica święceń kapłańskich w Papui
11. rocznica święceń kapłańskich w Papui

18 maja 2024 roku w parafii Kerowagi uczestniczyliśmy w uroczystościach poświęcenia kilku odnowionych budynków parafialnych. W ciągu krótkiego czasu przy wsparciu róznych osób, także z Polski, udało nam się odnowić salę parafialną, centrum pastoralne, plebanię,...