Kolonia uśmiechu

Wybierz kwotę darowizny:
 1. Po raz kolejny wspieramy organizację półkolonii i obozów dla dzieci z parafii i rodzin ubogich.
 2. W ubiegłym roku mogliśmy wesprzeć organizację 2 obozów (półkolonii) dla dzieci z Kaukazu. Doświadczenie to chcemy rozszerzyć i wesprzeć także w tym roku.

 

Pierwszy z takich  obozów  zorganizowany został w Gruzji, w miejscowości Khizabavra, dla dzieci z wioski. Uczestniczyło w nim 24 dzieci z Khizabavry  i 9 z Tbilisi. Wioska, której oryginalnie zdecydowaną większość mieszkańców stanowili katolicy jest bardzo uboga. Asfalt pojawił się tam dopiero w ubiegłym roku.  Do tej pory nie ma tam normalnego, wiejskiego sklepu. Obóz został przeprowadzany przez wolontariuszy z Polski i z Gruzji, pod opieką duchową kapłana z Polski.

Co roku dzieci z dużym zainteresowaniem oczekują na wakacje  oraz na przyjazd wolontariuszy. Jest to doskonała forma wypoczynku i jedyna możliwość dla dzieci w uczestnictwie w zorganizowanej formie wypoczynku i dobrze wypełnionego czasu.

 

Drugi obóz zorganizowano w parafii katolickiej w Suchumi, w Abchazji. Nie było to zadanie łatwe.  Było kilka różnych trudności, które zostały pokonane. Było to to pierwsze przedsięwzięcie tego typu w republice, która oderwała się od Gruzji. Pomimo braku miejscowych wolontariuszy, z którymi można było współpracować oraz obawa jak miejscowa ludność zareaguje na takie typu wydarzenie postanowiliśmy zaryzykować. W półkolonii uczestniczyło  14 dzieci w wieku od 8 do 14 lat. Dzieci przeważnie pochodziły z ubogich rodzin, w których z powodu finansowych trudno zorganizować wypoczynek z rodziną. Za organizację odpowiadało 6 wolontariuszek z Polski. Akcja, jak się okazało, była bardzo trafiona i udana. Również dzieci, które uczestniczyły wręcz domagają się i czekają na kolejne dni kolonii podczas wakacji. Wiadomość o kolonii rozeszła się pozytywnie wśród mieszkańców, którzy chętnie przyprowadzą dzieci na obóz. Nasza inicjatywa zaadresowana jest do tych dzieci, które pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej materialnej sytuacji. Planujemy zorganizować 2 obozy, jeden w lipcu, drugi w sierpniu. Za przeprowadzenie odpowiadać będą dwie, siedmioosobowe grupy wolontariuszy z Polski.

 

Wiadomo, że im więcej możliwości mają dzieci, tym lepiej będą się rozwijać. Niestety dzieci na Kaukazie (w Gruzji, Armenii, Abchazji) nie mają takich możliwości jak dzieci w Polsce. Celem projektu jest zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci i ewentualne późniejsze wsparcie dla „szkolników” z ubogich rodzin. Organizacja tych półkolonii (obozów) należeć będzie głównie do wolontariuszy z Polski, którzy szukają wsparcia miejscowych wolontariuszy.

Każdy dzień obozu wypełniony jest starannie przygotowanymi przez wolontariuszy zajęciami. Należą do nich: śpiew, tańce, gimnastyka, gry, zajęcie integrujące, spotkanie w grupie nad tematem dnia (zwykle zaczerpniętym z biblijnej przypowieści), zajęcia teatralne i w tym roku wolontariusze chcą dodać lekcję języka angielskiego.

Każdy z obozów ma swoje wycieczki, która pomagają poznawać region, w którym mieszkają uczestnicy obozu.

Organizatorzy zwracają też uwagę na dobre wyżywienie dzieci, co w ich rodzinach codziennością nie jest.

 

Na obozie lub  kolonii uczestnicy mogą:

 • bawić się i wypoczywać w sposób, który rozwija, kształci i nie nudzi,
 • realizować program obozu
 • rozwijać sprawność sportową,
 • rozwijać zdolności artystyczne i prezentować własne talenty,
 • realizować program wycieczek i wędrówek krajoznawczych celem poznania własnego kraju,
 • poznawać tajemnice przyrody i jej piękna w regionie,
 • zbierać ciekawe informacje o odwiedzanych miejscach, ich mieszkańcach i historii,
 • dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów podczas zajęć oraz o porządek na terenie bazy.

  Celem obozów i kolonii jest:

Rozwijanie artystycznych i kulturalnych zainteresowań. Pragniemy też dać możliwości duchowego rozwoju, których bardzo często w środowiskach brakuje. Chcemy też zainteresować uczestników wartościami, które płyną z Ewangelii.  Chcemy także rozbudzać nowe zainteresowania, rozwijać talenty i twórczość uczestników. Wypoczynek jest organizowany tak, żeby był bardzo aktywny. Nasze doświadczenie pokazuję, że do aktywności fizycznych nie musimy zbytnio przekonywać dzieci. Ćwiczenia, zabawy ruchowe, wycieczki, gry i zabawy w terenie lubi każde dziecko. Chcemy jednak dodawać to, co nie zawsze jest znane uczestnikom: umiejętność bycia razem i współpracy, szacunek dla odmienności kulturowej i duchowej, pragnienie zrozumienia i lubienia drugiego człowieka.

Dzieci, do których docieramy często nie wyjeżdżają  poza teren własnej miejscowości.

 

 1. Potrzeby:

Koszty wyżywienia, noclegów, artykuły szkolne (farby, kredki, bloki itp.), zakup nagród na konkursy. Na obozie wolontariusze będą organizować wszelkiego rodzaju konkursy: śpiewu, tańca, rysunku, gry i zabawy taneczne. Uczestnicy będą aktywnie spędzać czas. Z pewnością nie zabraknie zabaw na świeżym powietrzu (a tu generują się dodatkowe koszty). Potrzeby obejmują także różnego rodzaju naukę dla młodszych i starszych dzieci: malowanie farbami, kredkami itp.

Sporą część wydatków stanowią koszty transportu.

 • Koszt utrzymania 1 dziecka na kolonii/obozie: ok. 80 euro w Gruzji i około 90 euro w Abchazji
 • Łączna ilość dzieci na kolonii/ obozie: w Gruzji ok. 30, w Abchazji 18-20.
 • Łączna ilość kolonii/obozów: 3
 • Łączna kwota na 1 kolonię/obóz: od 1800 do 2200 Euro.