700

Tylu osobom pomogliśmy
w tych krajach

190 tys. zł

Tyle pieniędzy przekazaliśmy na pomoc w tych krajach

4

W tylu krajach pomagamy, budując i kupując sprzęt

Newsletter