2800

Tylu Chorym
i niepełnosprawnym pomogliśmy w 2023 roku

3,5 mln zł

Tyle przekazaliśmy na wsparcie leczenia

5

W tylu krajach prowadzimy projekty medyczne

Newsletter