Odwiedziny wioski Miambo

Podczas swoich misji w Kamerunie w niedzielę udałem się do wioski o nazwie Miambo, aby tam sprawować Mszę Świętą. Jest to dosyć duża i rozległa wioska, która należy do naszej parafii w Nguélémendouka.

Droga do Miambo nie była łatwa, ponieważ całą noc padało i zrobiło się duże błoto na drodze. Eucharystia rozpoczęła się więc z lekkim opóźnieniem godzinnym 😇 Piękny śpiew i gra na balafonach uświetniały liturgię. W kaplicy w Miambo znajdują się malowidła ścienne ukazujące sceny z Drogi Krzyżowej oraz postacie Świętych Apostołów Piotra i Pawła.

Na zakończenie Mszy Świętej pobłogosławiłem dzieci. Każda grupa chciała zrobić sobie z księdzem wspólne zdjęcie. Po mszy świętej udałem się na poczęstunek do domu katechisty. W listopadzie po Mszy Świętej udajemy się aby poświęcić, pobłogosławić wodą święconą groby zmarłych. W Kamerunie groby te znajdują się bezpośrednio przy domach. Niektóre są oznakowane i przypominają nasze groby, a inne zaledwie oznakowanie jakimś krzyżem. W poświęceniu grobów i modlitwie za zmarłych towarzyszyła mi ekipa katechistów i ministrantów. Obeszliśmy całą wioskę do godziny 17.30. Pamięć o zmarłych jest tutaj w Kamerunie bardzo żywa. Wiąże się to z wieloma tradycjami i praktykami. Często utrzymuje się jeszcze w wioskach pogański kult przodków.

Ks. Marek Kapłon – Misjonarz w Kamerunie

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *