Otwarcie Oddziału rehabilitacji w Gruzji

Centrum Medyczne św. Kamila obejmuje ośrodki ambulatoryjne i rehabilitacyjne w Tbilisi i Akhaltsikhe. Projekt, rehabilitacji stacjonarnej „Powrót do sprawności i aktywności zawodowej – Oddział Rehabilitacji Leczniczej dla Dzieci i Dorosłych” jest finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach Programu Polska Pomoc 2021. Dzięki, temu projektowi, wiele osób w Gruzji w końcu ma szansę na poprawę swojego życia. Przy projekcie uczestniczyło wielu specjalistów z Polski, którzy swoją wiedzą i doświadczeniem wsparli personel z Gruzji.

27 kwietnia w Centrum Rehabilitacji św. Kamila otwarto oddział stacjonarny dla pacjentów po udarze mózgu. Głównym celem oddziału jest poprawa jakości życia pacjentów i pomoc w przywróceniu im funkcji życiowych. Oddział rehabilitacji stacjonarnej oferuje pacjentom możliwość korzystania z wysokiej jakości opieki medycznej i rehabilitacyjnej, sprawowanej przez dobrze wyszkolony personel. Osoby, które będą pomagać pacjentom wrócić do zdrowia, kształciły się na różnych uniwersytetach w Europie. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt diagnostyczny i rehabilitacyjny. Pracujący tam specjaliści koncentrują się na indywidualnych potrzebach pacjentów.

Po przyjęciu pacjenta na oddział, zespół specjalistów pod kierownictwem koordynatora klinicznego przeprowadza wszystkie niezbędne badania diagnostyczne, a następnie opracowuje indywidualny plan rehabilitacji. Oddział został zaprojektowany tak, aby pobyt pacjenta był jak najbardziej komfortowy. Osoby, przyjeżdżające na rehabilitację mają zapewnione wygodne i w pełni wyposażone nowoczesne pokoje dla siebie oraz osób towarzyszących, indywidualny plan rehabilitacji, stały nadzór lekarski, indywidualnie dostosowane zaplecze kuchenne, stołówka, środki higieny osobistej, plac do ćwiczeń, boisko i plac zabaw oraz korzystanie ze wszystkich urządzeń diagnostycznych, laboratoryjnych i ambulatoryjnych dostępnych w ośrodku.

Na uroczystości otwarcia przybyli również zaproszeni goście:  
Mariusz Maszkiewicz - Ambasador RP w Gruzji, 
Arcybiskup José a. Betancourt - ambasada Watykanu - przywódca korpusu dyplomatycznego Stolicy Apostolskiej w Gruzji.

Lasha Manukya
Dominika Dziuban

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *