Adopcja serca
w Zambii

 

Adopcja Serca Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza w Mikołowie to pomoc konkretnemu dziecku żyjącemu w Zambii.

Pomocą adopcyjną objęte są dzieci osierocone lub pochodzące z rodzin w bardzo trudnej sytuacji finansowej, często z rodzin wielodzietnych.

Adopcja, którą prowadzą Siostry Boromeuszki to duchowe i materialne wsparcie (konkretnego) dziecka, które pragnie się uczyć, ale nie ma na to odpowiednich środków.

Pomoc ta udzielana jest ubogim, niezależnie od ich wiary i wyznania i polega na opłaceniu kosztów nauki, mundurka, przyborów szkolnych, czesnego. W starszych klasach również internatu, a także zakup podstawowych artykułów, takich jak na przykład środki czystości. W ramach programu nie są finansowane zakupy na inne cele np.: wyposażenie domów, remonty czy większe zakupy dla dziecka, rodzin, przedszkoli i szkół  państwowych.

http://www.adopcjaserca.org

http://www.adopcjaserca.org/adopcja-serca/

Uczestnictwo w programie ma pomóc rodzinie, odciążyć ją w kosztach, ale nie zwalnia jej z obowiązku uprawy pola, wykonywania drobnego rzemiosła czy innej formy zarobkowania w celu utrzymania rodziny.

Od 1 czerwca 2023r. w programie Adopcji Serca współuczestniczy również Fundacja Pro Spe.

Koszt adopcji serca w Zambii dla dziecka najmłodszego do 4 klasy szkoły podstawowej to 150 dolarów ( ok. 660 zł) na rok.
Adopcja dzieci od 5 klasy szkoły podstawowej to 200 dolarów( ok. 880 zł), a koszt zapewnienia podstawowych rzeczy w adopcji dla studentów to 250 dolarów ( ok.1100 zł) na rok.

Przelewy można wykonywać bezpośrednio na konto dolarowe
Rachunek: 25114012250000234326001010
Nr rachunku z IBAN : PL25114012250000234326001010 
Nazwa: Fundacja Pro Spe
Adres: ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
Tytuł przelewu: nazwa placówki misyjnej, imię i nazwisko dziecka, nr kartoteki – darowizna
W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt na numer telefonu: 797 555 501

Przekażpodatku

KRS: 0000 607 263
CEL SZCZEGÓŁOWY: MISJE BOROMEUSZKI

Newsletter