Ks. Marek Kapłon

 

Misjonarz Archidiecezji Przemyskiej, pochodzi z Przeworska. W Niedzielę 5 września 2021 roku został posłany do pracy Misyjnej w Kamerunie. Jego działalność misyjna obejmuje nie tylko pracę duchownego, ale także liczne inicjatywy społeczne, takie jak budowa studni, organizacja pracy w szkole oraz aktywizacja lokalnej społeczności. Ksiądz Kapłon jest proboszczem parafii w Nguélémendouka, gdzie kieruje budową kościoła oraz pomaga mieszkańcom 44 wiosek w jego afrykańskiej parafii.

Kamerun, gdzie prowadzi swoją działalność, to kraj w środkowej Afryce, charakteryzujący się problemami takimi jak bezrobocie oraz ubóstwo, które dotyka około 30% ludności. Ksiądz Marek Kapłon podjął się trudnej misji, w wyniku której jego praca zmienia życie mieszkańców tych obszarów.

Praca misjonarza w Kamerunie jest wyjątkowo trudna i wymagająca. Ksiądz nie tylko pełni funkcję duchownego, ale także angażuje się w działalność edukacyjną, organizacyjną, medyczną i społeczną. Jest także zaangażowany w budowę studni, które poprawiają dostęp do wody pitnej w regionie, gdzie dostęp do wody jest często problemem. Pomoc w budowie studni odbywa się dzięki wsparciu ze strony przyjaciół i mieszkańców Podkarpacia.

Ksiądz Marek Kapłon jest zobowiązany do nauki medycyny, aby móc pomagać mieszkańcom w sytuacjach nagłych, gdy dostęp do pomocy medycznej jest ograniczony. Jego działalność misyjna przynosi ulgę ludziom, którzy żyją w trudnych warunkach, walczą z brakiem wody oraz borykają się z innymi problemami związanymi z ubóstwem i niedostatkiem.

Praca misjonarza jest pełna wyzwań, a jednym z najtrudniejszych aspektów jest stykanie się z tragicznymi przypadkami dzieci, które z powodu braku dostępu do opieki medycznej nie przetrwują. Pomimo trudności, ksiądz Marek Kapłon dąży do poprawy jakości życia mieszkańców Kamerunu i daje im nadzieję na lepszą przyszłość.

Ks. Marek we współpracy z fundacją działa w akcji „Polskie smyki, dzieciom z Afryki” gdzie jest zaangażowany w rozprowadzenie materiałów higienicznych czy przyborów szkolnych wśród najbiedniejszych mieszkańców wiosek. Dzięki działalności ks. Marka udało się wyremontować kilka klas jednej ze szkół i zakupić do niej komputery. Misjonarz pozyskuje z pomocą fundacji środki na leczenie malarii wśród dzieci i młodzieży, których nie stać na leki. 

Przekażpodatku

KRS: 0000 607 263
CEL SZCZEGÓŁOWY: KS. MAREK KAPŁON KAMERUN

Dane do przelewu krajowego:
PLN
: 74 1140 1225 0000 2343 2600 1001

Dane do przelewu:

Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tytuł przelewu „Darowizna ks. Marek Kapłon Kamerun

Dane do przelewu zagranicznego:
EUR
: PL47 1140 1225 0000 2343 2600 1002
USD: PL20 1140 1225 0000 2343 2600 1003
GBP: PL90 1140 1225 0000 2343 2600 1004
AUD: PL63 1140 1225 0000 2343 2600 1005

 Dane do przelewu:

Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tytuł przelewu Darowizna ks. Marek Kapłon Kamerun
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWRZE
Nazwa i adres banku odbiorcy przelewu:
mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt na numer telefonu: 797 555 501

Newsletter