Misje w Togo

W odległym od Polski Togo, gdzie dostęp do podstawowej opieki zdrowotnej jest często utrudniony, polska misjonarka, s. Justyna Chudzio, poświęca swoje życie na ratowanie innych. Pracując na misjach, s. Justyna staje w obliczu licznych wyzwań, zwłaszcza jeśli chodzi o transport chorych i ratowanie życia w sytuacjach nagłych.

 

 

 

Togo, podobnie jak wiele innych krajów Afryki, zmaga się z wyzwaniami związanymi z dostępem do podstawowej opieki zdrowotnej. Brak infrastruktury medycznej, ograniczone zasoby i odległe wioski utrudniają dostęp do leczenia i pomocy medycznej dla wielu ludzi.

Dzięki wsparciu Fundacji Pro Spe, udało się zakupić ambulans, który jest konieczny w przewozie chorych i w wyjazdach medycznych do wiosek oraz do dowożenia rodzących kobiet do szpitala. Zakupiony, dzięki Fundacji Pro Spe, ambulans ma ogromne znaczenie dla społeczności w Togo. Transport chorych pacjentów stał się bardziej skuteczny i bezpieczny. Ponadto, sprzęt zainstalowany w ambulansie umożliwia przeprowadzanie badań i świadczenie opieki zdrowotnej w odległych wioskach, gdzie dotarcie do szpitala jest bardzo czasochłonne.

Newsletter