Musalak dla maluszka

Akcja „Musalak dla maluszka” to cenna inicjatywa, która została zapoczątkowana w Burundi, jednym z najbiedniejszych krajów na świecie, z myślą o noworodkach i małych dzieciach. Celem akcji jest zapewnienie dzieciom musalaku, czyli kaszki, która odgrywa kluczową rolę w prawidłowym żywieniu. 

Ważne są wszelkie produkty żywnościowe, których zbiórka pomoże w żywieniu najmłodszych mieszkańców Burundi. Dodatkowo, akcja ma na celu edukację młodych matek na temat właściwego odżywiania ich dzieci. Siostra Karina Markowicz jest osobą odpowiedzialną za realizację tego projektu, który – dzięki wsparciu wielu osób – pozytywnie wpływa na zdrowie i rozwój dzieci w Burundi. Położone w Afryce Wschodniej Burundi, jest krajem dotkniętym ubóstwem i trudnościami gospodarczymi. Wiele noworodków i małych dzieci cierpi z powodu niedożywienia, które ma długotrwałe i nieodwracalne konsekwencje dla ich zdrowia i rozwoju; wiele z nich umiera w młodym wieku ze względu na brak żywności i brak wiedzy ich matek na temat potrzeb dziecka.

Newsletter