Polska Pomoc Rozwojowa 2023: Palestyna

Dom Pokoju w Betlejem – miejsce dające szansę edukacji i pracy w Palestynie

Fundacja Pro Spe wraz z Domem Zakonnym Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety – Dom Pokoju w Betlejem od 1 sierpnia 2023 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. „Dom Pokoju w Betlejem – miejsce dające szansę edukacji i pracy w Palestynie.”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Polska Pomoc Rozwojowa 2023 i współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Potrzeba realizacji projektu:

Betlejem znajduje się na Autonomicznym terytorium Palestyny, oddzielonej murem od Państwa Izrael. Mieszkańcy Palestyny nie mogą się swobodnie poruszać, by podjąć pracę po stronie Izraelskiej. Betlejem utrzymuje się wyłącznie dzięki pielgrzymom odwiedzającym Miejsca Święte. Jednakże większości mieszkańców nie udaje się podjąć pracę w miejscach z których korzystają pielgrzymi. Są więc bezrobotni, mimo usilnego poszukiwania pracy. Dom Pokoju jest ukierunkowany na pomoc dzieciom i młodzieży oraz ich rodzinom i lokalnej ludności. W Sierocińcu przebywa 40 wychowanków w wieku od 3 do 18 roku życia. Siostry robią wszystko co w ich mocy, by wychowankowie zdobyli gruntowne wykształcenie, dlatego posyłają ich do najlepszych szkół katolickich. Umożliwiają również wychowankom rozwijanie ich zdolności i zainteresowań. Kilkoro młodych ludzi uczy się gry na pianinie i innych instrumentach muzycznych np. saksofon, flet, gitara… Dziewczęta uczą się tańca, biorą udział w zajęciach z gimnastyki artystycznej. I tu potrzebny jest zakup sprzętu czy instrumentów muzycznych, aby wychowankowie mogli rozwijać swoje zdolności. Większość dzieci przechodzi stres w domach rodzinnych z powodu trudnej sytuacji, postanowiłyśmy więc im pomóc poprzez zorganizowanie Sali muzykoterapii. Wiele osób przychodzi do Domu Pokoju w poszukiwaniu pracy. Starają się pomagać w miarę możliwości. Angażujemy nauczycieli do pomocy słabym dzieciom w nauce. Prowadzą Siostry mały sklepik z dewocjonaliami i pamiątkami, wykonywanymi przez wiele rodzin, szyjemy, haftujemy szaty liturgiczne, bieliznę kielichową, serwety, torebki i inne drobne rzeczy, by zarobić na funkcjonowanie domu a także wesprzeć tutejsze rodziny chrześcijańskie. Jednak nie posiadamy nowoczesnego sprzętu, który pozwoliłby na pracę większej liczbie osób. Rzeczy, które są wykonywane zakupują pielgrzymi odwiedzający nasz dom, staramy się również wysyłać te produkty do Parafii, które w ten sposób wspierają chrześcijan w Ziemi Świętej.

Działania w projekcie:

Projekt zakłada rozbudowę oraz wyposażenie w specjalistyczny sprzęt pomieszczeń na stworzenie warsztatów pracy: szwalni, hafciarni, opłatkarni oraz warsztatu do wyrobu pamiątek w celu stworzenia nowych miejsc pracy. W ramach projektu ośrodek dodatkowo zostanie wyposażony w profesjonalny sprzęt m.in. sali muzycznej oraz sali do muzykoterapii oraz sali do zajęć językowych dzięki czemu zostanie zapewniona edukacja odpowiadająca nowoczesnym standardom. Projekt obejmuje również wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i palestyńskimi obywatelami w zakresie funkcjonowania warsztatów oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Wszystkie działania mają na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności edukacji wysokiej jakości dla dzieci i osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz wzrost przedsiębiorczości i ilość miejsc pracy dla społeczności lokalnej.

Główne cele projektu:

1. Zwiększenie dostępności i jakości edukacji na wszystkich poziomach dla dzieci i dorosłych ( w tym i/lub osób niepełnosprawnych) oraz zwiększenie liczby osób z niej korzystających.

2. Zwiększenie przedsiębiorczości i aktywności zawodowej wśród ludności Betlejem.

Okres realizacji projektu: 01.08.2023 r. – 31.12.2023 r.

2023: Gruzja

Projekt: „Wysokiej jakości opieka zdrowotna dla mieszkańców Gruzji”

trwa od 1.08.2023 do 31.08.2024

W ramach projektu planowane jest stworzenie i doposażenie w nowoczesny sprzęt Centrum Szkoleniowego Ojców Kamilianów.

Centrum powstanie na na bazie Centrum Medycznego (Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego) Kamilianów, które funkcjonuje od 2022 r. i zostało utworzone również z programu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych: „Polska Pomoc Rozwojowa”.

W Centrum trenerzy – wysokiej klasy lekarze i inni eksperci branżowi – będą szkolić gruzińskich specjalistów z obszaru opieki zdrowotnej, w szczególności rehabilitacji, diagnostyki zaburzeń dzieci i młodzieży przez 11 miesięcy. Te specjalności to w szczególności: fizykoterapia, logopedia i psychologia. Projekt pozwoli nam m.in. wyposażyć gruzińskich specjalistów w międzynarodowe certyfikaty, uznawalne praktycznie na całym świecie i posiadające międzynarodową akredytację. W sumie, dzięki projektowi, 34 specjalistów z Gruzji nabędzie branżowe kompetencje.

Zbudowanie nowej wykwalifikowanej kadry, otworzy możliwość wprowadzenia nowych metod diagnostyki i leczenia na szeroką skalę w Gruzji, co wyniesie dziedzinę rehabilitacji na nowy poziom, obecnie niedostępny. W projekt zostaną zaangażowani specjaliści z różnych regionów Gruzji, tak aby wiedza i doświadczenie zdobyte w ramach projektu nie będą nie będą scentralizowane tylko w stolicy, ale żeby wysokiej jakości, nowoczesny rodzaj rehabilitacji był dostępny dla mieszkańców biedniejszych regionów.

Dzięki temu, że koncepcja wdrożenia projektu opiera się o działające już Centrum Kamilianów, zagwarantowana zostanie skuteczność planowanych działań oraz trwałość rozwiązań w tym wykorzystania sprzętu i zapewnienia dla mieszkańców szerokiego dostępu do opieki dla zdrowotnej.


Kontakt do koordynatora projektu: inicjatywy@prospe.org

 

2023: Zambia

Projekt ” Radiologia i pełna diagnostyka w Zambii – utworzenie.

Centrum Diagnostyczno – Radiologicznego w Szpitalu Misyjnym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Katondwe” jest w całości finansowany ze środków polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zakłada on wybudowanie i wyposażenie w specjalistyczny sprzęt nowo tworzonego Centrum Diagnostyczno- Radiologicznego w Katondwe i udostępnienie usług diagnostycznych i radiologicznych dla osób biednych i niepełnosprawnych na terenach zmarginalizowanych.

W ramach projektu ośrodek zostanie najpierw wybudowany, a w drugim roku wyposażony w profesjonalny sprzęt m.in. do sal diagnostycznych, radiologii, przygotowany do objęcia wsparciem dzieci i dorosłych w poradniach radiologicznych. Z możliwości Centrum będzie korzystać miesięcznie nawet 500 osób nie tylko z Zambii, ale i z sąsiadujących państw – Mozambiku i Zimbabwe. Projekt obejmuje również kompleksowe szkolenia i wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i zambijskimi specjalistami w zakresie radiologii, ochrony zdrowia i kompleksowej diagnozy pacjenta w zarówno w wieku dziecięcym jak i dorosłym. Wszystkie działania mają na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług wysokiej jakości diagnostyki i radiologiii dla dzieci i osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Projekt trwa do 31.08.2024.

 

Kontakt do koordynatora projektu: inicjatywy@prospe.org

2022: Gruzja

Rehabilitacja w każdym zakątku Gruzji – udostępnienie nowoczesnej rehabilitacji w regionie Samcche-Dżawacheti

 

Fundacja Pro Spe wraz z Zakonem Posługujących Chorym – Kamilianie – Filia w Gruzji od 1 sierpnia 2022 r. rozpoczęła realizację Projektu pn. „Rehabilitacja w każdym zakątku Gruzji – udostępnienie nowoczesnej rehabilitacji w regionie Samcche-Dżawacheti.”

Projekt realizowany jest w ramach Programu Polska Pomoc Rozwojowa 2023 i współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Potrzeba realizacji projektu:

Achalciche – miasto w południowo-zachodniej Gruzji, stolica i największe miasto regionu Samtskhe-Javaketi. Ten górzysty, o surowym klimacie Region jest zróżnicowany etnicznie i religijnie i składa się z 6 gmin: Akhaltsikhe, Adigeni, Aspindza, Akhalkalaki, Borjomi i Ninotsminda. Liczba ludności wynosi 155 900 osób, z czego 48,28% stanowią etniczni Gruzini, a 50,52% Ormianie. Większość ludności zajmuje się rolnictwem w tradycjonalnym stylu (większość pracy wykonywana jest ręcznie) i żyje na progu ubóstwa. Możliwości zatrudnienia poza rolnictwem jest niewiele, więc młodzi ludzie emigrują. Osoby chore i niepełnosprawne żyją w skrajnej nędzy. Przez ostatnie kilkanaście lat Kamilianie niosą pomoc ludziom w tym regionie. Dzięki czemu dostrzegają wyraźnie skrajnie trudna sytuacja osób chorych w tym niepełnosprawnych i ich rodzin. Obecnie w regionie oficjalnie zarejestrowanych jest 6454 osób niepełnosprawnych. 338 z nich to dzieci. Część osób niepełnosprawnych – 4754 otrzymuje świadczenia pieniężne. Średnia emerytura dla osoby niepełnosprawnej wynosi 60 euro miesięcznie, co nie spełnia minimalnych potrzeb ludzi niepełnosprawnych. Nie mogą dokonywać regularnych wizyt u lekarza, nie stać ich na zakup leków i innych środków higienicznych. Pacjenci wymagający stałej rehabilitacji nie są w stanie: otrzymywać usług z powodu braku funduszy lub dostępu takich usług w regionie. Przybycie do stolicy i odbycie kursu rehabilitacyjnego wiąże się z dużymi sumami pieniędzy, co jest niemożliwe w ich sytuacji. Część ludności jest w stanie zabrać chorego i/lub (niepełnosprawnego) członka rodziny do stolicy raz, ale jedna wizyta nie wystarczy do pełnej diagnozy i zaplanowania leczenia ani tym bardziej do odbycia pełnej rehabilitacji. Liczba osób, które potrzebują pomocy w tym zakresie jest ogromna. Dlatego w tym regionie jest potrzeba uruchomienia nowego, większego, regionalnego oddziału Centrum Diagnostyczno – Rehabilitacyjnego . Dodatkowo brak świadomości społecznej na temat medycyny w regionie jest bezpośrednio związany z niemożnością identyfikacji szeregu schorzeń, stąd wiele dzieci lub młodzieży jest pozbawionych możliwość zdiagnozowania ostrych lub przewlekłych patologii, a następnie zaplanowania działań terapeutycznych, które mogłyby ich uchronić od niepełnosprawności. Dokładna diagnoza jest kluczem do prawidłowego zaplanowania procesu rehabilitacji i skutecznych wyników. Sytuacja ta skłoniła Kamilianów do zbudowania Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego dla ubogich i niepełnosprawnych dokładnie w tym regionie. Kamilianie od kilku lat wdrażają już niewielki program rehabilitacji w Akhaltsikhe. Ostatnie 10 lat obserwacji i analizy procesów pokazało, że potrzeba jest znacznie większa. Postanowiono więc urządzić duży budynek i infrastrukturę, która już została zakończona. Potrzebne jest jedynie wyposażenie w specjalistyczny sprzęt. Równolegle organizacja stale komunikuje się z Ministerstwem Zdrowia w związku z potrzebą zwiększenia dostępu do usług rehabilitacyjnych w regionie, a nowy budynek z niezbędnym sprzętem będzie dobrą okazją do poruszenia kwestii zwiększenia skali programów rehabilitacyjnych w regionie. Również okoliczne gminy lokalne dostrzegają, że będą miały dobrą możliwość pomocy swoim mieszkańcom na miejscu za pośrednictwem Centrum.

Działania w projekcie:

Projekt zakłada wyposażenie w specjalistyczny sprzęt stworzonego Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne w Akhaltsikhe i udostępnienie usług diagnostycznych i rehabilitacyjnych dla osób biednych i niepełnosprawnych na terenach zmarginalizowanych. W ramach projektu ośrodek zostanie wyposażony w profesjonalny sprzęt m.in. do sal diagnostycznych, rehabilitacji, fizjoterapii i przygotowany do objęcia wsparciem 500 dzieci i dorosłych w poradniach fizjoterapii, fizykoterapii, logopedii, psychologii i terapii zajęciowej. Projekt obejmuje również wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i gruzińskimi specjalistami w zakresie kompleksowej opieki nad pacjentem w zarówno w wieku dziecięcym jak i dorosłym. Wszystkie działania mają na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług wysokiej jakości diagnostyki i rehabilitacji dla dzieci i osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Główne cele projektu:

1. Zwiększenie dostępności i jakości usług diagnostycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci i dorosłych i/lub osób niepełnosprawnych.

2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych gruzińskiego personelu medycznego.

Okres realizacji projektu: 01.08.2022 r. – 31.12.2022 r.

2021: Gruzja

Projekt, który złożyła Fundacja Pro Spe pn. „Powrót do sprawności i aktywności zawodowej – stacjonarny oddział rehabilitacji dla dzieci i osób dorosłych do rządowego projektu Polska Pomoc Rozwojowa, zakłada stworzenie stacjonarnego ośrodka rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej i pourazowej w Tbilisi i udostępnienie usługi rehabilitacji dla społeczności lokalnej.

 

W Gruzji rehabilitacja osób dorosłych nie jest finansowana przez państwo. Mieszkańcy regionów i terenów wiejskich są całkowicie pozbawieni możliwości korzystania z rehabilitacji. Jest to duży problem dla mieszkańców Gruzji. Stacjonarna rehabilitacja dzieci i dorosłych również nie jest refundowana. Powoduje to, że pacjenci w poważnym stanie, którzy zakończyli opiekę szpitalną po operacjach neurochirurgicznych, urazowych, w stanach poudarowych i pourazowych itd. po opuszczeniu szpitala są pozbawieni jakiejkolwiek opieki rehabilitacyjnej. W Gruzji obecnie nie funkcjonuje ani jedna placówka, w której pacjenci mogliby otrzymać potrzebną profesjonalną stacjonarną opiekę rehabilitacyjną dofinansowaną ze środków publicznych. Zgodnie z zaleceniami specjalistów stacjonarna rehabilitacja w większości przypadków jest niezbędna dla poprawy jakości funkcjonowania i całkowitego powrotu pacjenta do zdrowia i życia w społeczeństwie. Do zapewnienia wysokiego poziomu funkcjonowania stacjonarnej placówki rehabilitacyjnej niezwykle ważny.

W ramach projektu ośrodek Ojców Kamilianów, który wspierany jest przez Fundację Pro Spe zostanie wyposażony w profesjonalny sprzęt m.in. do sali diagnostycznej, rehabilitacji i przygotowany do objęcia wsparciem chorych w trybie stacjonarnym 24/7. Projekt obejmuje również wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i gruzińskimi specjalistami w zakresie tworzenia, organizacji i funkcjonowania nowoczesnego ośrodka rehabilitacji, oraz przeszkolenie kadry medycznej stacjonarnego ośrodka w Gruzji. Wszystkie działania mają na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług wysokiej jakości rehabilitacji dla dzieci i osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.

Newsletter