Rehabilitacja
niepełnosprawnych

Ojcowie Kamilianie prowadzą w Gruzji akcję rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych. Pomagają w ten sposób osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zarówno ruchowej, jak i intelektualnej. Ojcowie Kamilianie organizują dla niepełnosprawnych transport na zajęcia z psychologiem, rehabilitantem, logopedą, lekarzem oraz dojazd na ćwiczenia, zabiegi i wszelkiego rodzaju terapię. Dzięki ich zaangażowaniu, osoby niepełnosprawne, które byłyby bez pomocy skazane na zamknięcie w domu, odzyskują zdrowie, niezależność, a przede wszystkim nadzieję na lepsze życie.

Dzięki wsparciu darczyńców, Ojcowie Kamilianie zapewniają osobom niepełnosprawnym dostęp do specjalistycznych zajęć rehabilitacyjnych. Osoby niepełnosprawne ruchowo i intelektualnie często potrzebują właśnie wsparcia i specjalistycznego podejścia w celu poprawy koordynacji ruchowej, wzmocnienia mięśni czy rozwinięcia podstawowych umiejętności. Dlatego ojcowie Kamilianie organizują spotkania z psychologami, rehabilitantami, logopedami i lekarzami, którzy dostosowują terapię do indywidualnych potrzeb każdej osoby. To niepełnosprawnym pozwala na maksymalne wykorzystanie swojego potencjału i poprawę jakości życia.

Newsletter