S. Bernarda Majda

S. Bernarda Majda, pochodzi z Archidiecezji Przemyskiej, a dokładnie z parafii Wesoła. W 2000 r. wstąpiła do Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Krakowie. Na misje do Argentyny wyleciała końcem kwietnia 2023 roku. Wraz z Siostrami mieszka w północnej części kraju, która charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem ludzi żyjących w ogromnej biedzie i gorącym klimatem. W Tres Isletas Siostry prowadzą dom dla osób starszych, a także otaczają troską i pomocą ludzi najbardziej potrzebujących. Zmagają się z ubóstwem nie tylko materialnym, ale również moralnym i duchowym. Wiele czasu poświęcają na pracę i spotkania z dziećmi, które często nie uczęszczają do szkoły, a tym samym są pozbawione perspektyw na „lepsze życie”. Siostry w codziennym apostolstwie starają się żyć według wskazań Matki Założycielki Franciszki Lechner, która pragnęła, aby „czynić dobro, nieść radość, uszczęśliwić i prowadzić do nieba”.

Przekażpodatku

KRS: 0000 607 263
CEL SZCZEGÓŁOWY: CÓRKI BOŻEJ MIŁOŚCI ARGENTYNA

Numery kont do wpłat:

Dane do przelewu krajowego:
PLN
: 74 1140 1225 0000 2343 2600 1001

Dane do przelewu:

Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tytuł przelewu „Darowizna na misje Córek Bożej Miłości Argentyna”

Dane do przelewu zagranicznego:
EUR
: PL47 1140 1225 0000 2343 2600 1002
USD: PL20 1140 1225 0000 2343 2600 1003
GBP: PL90 1140 1225 0000 2343 2600 1004
AUD: PL63 1140 1225 0000 2343 2600 1005

Dane do przelewu:
Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tytuł przelewu „Darowizna na misje Córek Bożej Miłości Argentyna”
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWRZE
Nazwa i adres banku odbiorcy przelewu:
mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

 

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt na numer telefonu: 797 555 501

Newsletter