S. Maria Żywiec

 

S. Maria Żywiec od 1994 roku pracuje w Zambii. Obecnie jest odpowiedzialna za budowę szkoły w Chamuka.

Od 2019 roku siostra prowadzi budowę szkoły średniej dla 600 dziewcząt, w trudnym terenie buszu afrykańskiego. Wioska, na której terenie powstaje kompleks szkolny jeszcze nie posiada bieżącej wody, prądu ani gazu, a prowadzi do niej droga żwirowa, która często w porze deszczowej ulega zniszczeniu. Mimo, że teren jest gęsto zaludniony, funkcjonuje tu tylko jedna szkoła podstawowa, a na dalszą naukę do odległej o 8 km miejscowości uczęszcza pieszo tylko kilku chłopców. Dziewczęta i kobiety pozostają w domach, ich status społeczny jest niski, a dostęp do nauki bardzo ograniczony.

 

Przekażpodatku

KRS: 0000 607 263
CEL SZCZEGÓŁOWY: S. MARIA ŻYWIEC ZAMBIA

Dane do przelewu krajowego:
PLN
: 74 1140 1225 0000 2343 2600 1001

Dane do przelewu:

Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tytuł przelewu „Darowizna na misje s. Maria Żywiec Zambia

Dane do przelewu zagranicznego:
EUR
: PL47 1140 1225 0000 2343 2600 1002
USD: PL20 1140 1225 0000 2343 2600 1003
GBP: PL90 1140 1225 0000 2343 2600 1004
AUD: PL63 1140 1225 0000 2343 2600 1005

 Dane do przelewu:

Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tytuł przelewu Darowizna na misje s. Maria Żywiec Zambia
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWRZE
Nazwa i adres banku odbiorcy przelewu:
mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt na numer telefonu: 797 555 501

Newsletter