S. Marta Górska

 

S. Marta Górska, wyjechała na misje do Zambii. w 1985 r. Pracowała jako pielęgniarka w Ching`ombe, potem w Chalabesie. Tu wybudowała przedszkole dla dzieci. Pracowała także na Filipinach i na Jamajce. Od 7 lat pracuje w Mansa w Zambii,  gdzie prowadzi gabinet pielęgniarski  przy szkole z internatem dla 600 chłopców. 

Siostry służebniczki podjęły pracę w tej szkole od 1993 r. Była to szkoła państwowa, ale z powodu braku funduszy nie była remontowana i jest w  bardzo złym stanie. Od 2016 r. przekazano w szkole kierownicze stanowisko  siostrom. Jest to najuboższa szkoła w Zambii, korzystają z niej  najubożsi  uczniowie, których nie stać na szkołę droższą.  Opłata miesięczna wynosi 80 $ od ucznia, z czego pokrywane są także koszty pracowników – nie wystarcza na naprawy i remont.

S. Marta oprócz pracy pielęgniarskiej, a ma bardzo dużo pacjentów (korzystają u niej też okoliczni mieszkańcy), prowadzi katechezę dla chłopców, przygotowuje ich do sakramentów św., prowadzi grupę liturgiczną. Spośród jej podopiecznych jest kilka powołań do seminarium. Sama leczy chorych uczniów – tylko trzy przypadki kierowała do szpitala na operację, dostarczając tam środki przeciwbólowe, których brakowało w szpitalu.

S. Marta widzi wielką potrzebę wyremontowania szkoły i internatu wraz z łazienkami dla chłopców: na 600 uczniów jest bardzo mało kranów, z których mogą nabrać wody do wiaderka, by się umyć. Budynek internatu pokryty jest eternitem, jest bardzo zniszczony, ściany obdrapane. Podstawowym i jedynym ich wyposażeniem są metalowe piętrowe prycze, na które otrzymują materac, a pościel muszą przywieźć swoją. Rzeczy trzymają w metalowych skrzynkach – walizkach, przywiezionych z domu. Siostra zwraca się z prośbą o pomoc materialną na ten cel. Twierdzi, że warto polepszyć tu warunki przede wszystkim sanitarne, mieszkalne i nauki, bo chłopcy są zdolni, bardzo się starają i osiągają bardzo dobre wyniki w nauce.

Przekażpodatku

KRS: 0000 607 263
CEL SZCZEGÓŁOWY: S. MARTA GÓRSKA ZAMBIA

Dane do przelewu krajowego:
PLN
: 74 1140 1225 0000 2343 2600 1001

Dane do przelewu:

Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tytuł przelewu „Darowizna na misje s. Marta Górska Zambia

Dane do przelewu zagranicznego:
EUR
: PL47 1140 1225 0000 2343 2600 1002
USD: PL20 1140 1225 0000 2343 2600 1003
GBP: PL90 1140 1225 0000 2343 2600 1004
AUD: PL63 1140 1225 0000 2343 2600 1005

 Dane do przelewu:

Fundacja Pro Spe
ul. S. Jabłońskiego 7/7, 35-068 Rzeszów
tytuł przelewu Darowizna na misje s. Marta Górska Zambia
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWRZE
Nazwa i adres banku odbiorcy przelewu:
mBank S.A. ul. Prosta 18, 00-850 Warszawa
SORT CODE/numer rozliczeniowy – 11402004

W razie pytań lub problemów prosimy o kontakt na numer telefonu: 797 555 501

Newsletter