Projekt RITA

W marcu 2021 r. złożyliśmy projekt, który został przyjęty i dzięki temu nasza pomoc kierowana do Gruzji będzie jeszcze większa! Projekt współfinansowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Bardzo się cieszymy, że możemy podzielić się z Wami tymi nowinami!

Projekt, realizujemy od czerwca i dotyczy szkoleń dla specjalistów zajmujących się osobami ze spektrum autyzmu. W Gruzji świadomość o tej chorobie (ale także o innych niepełnosprawnościach) jest wciąż zbyt mała. Dlatego, taka edukacja w tym rejonie jest bardzo ważna i ogromnie potrzebna. Dzięki tej wiedzy wiele osób dostanie nadzieję, na lepszą codzienność.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu:

Spektrum autyzmu (ASD) to zaburzenie rozwoju, które charakteryzuje się trudnościami w relacjach z ludźmi, komunikacją oraz powtarzalnym zachowaniem. Gruzja jest krajem, w którym widoczny jest brak skoordynowanych działań w systemie opieki zdrowotnej dla osób ze spektrum autyzmu. Brak również badań i konkretnych danych statystycznych w tym zakresie. Warto zauważyć, że ONZ uznało spektrum autyzmu (ASD) za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS. Ogólnoświatowe wskaźniki występowania ASD – 1 dziecko na 160 urodzeń. Przy przyjęciu wskaźnika 1/160 tylko w 2019 r. liczba dzieci z ASD w Gruzji wynosiła ponad 5 tys. Rząd w Gruzji nie finansuje wsparcia, a jedynie samorząd Tbilisi w ograniczonym zakresie. Trudności w dostępie do lekarzy i diagnozie dotyka osoby z ASD mieszkające poza stolicą i w małych miejscowościach. Bardzo ważne jest wczesne rozpoznanie i rozpoczęcie wspomagania rozwoju. ASD diagnozowany jest na podstawie zachowania osoby podczas spotkań ze specjalistami. Większość specjalistów ma trudności z rozpoznaniem ASD i wdrożeniem terapii. Celem projektu jest transfer wiedzy z zakresu pomocy osobom z ASD w Polsce i na jego podstawie wsparcie systemu pracy z osobami ASD w Ośrodku Ojców Kamilianów w Gruzji poprzez przeszkolenie 18 terapeutów w 2021 r. W naszych działaniach proponujemy szkolenie dla dwóch grup specjalistów pracujących z ASD w Tbilisi, w Ośrodku Ojców Kamilianów. Szkolenie dla grupy podstawowej, które wprowadza uczestników w tematykę i zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami związanymi z ASD. Szkolenie dla liderów, czyli dla specjalistów po ukończonym bazowym szkoleniu tygodniowym w lutym 2020 r. Kolejnym etapem będzie szkolenie teoretyczno-praktyczne oraz wypracowanie narzędzia diagnostycznego do diagnozy funkcjonalnej. Podsumowaniem szkoleń będzie przeprowadzenie 20 konsultacji diagnostyczno-terapeutycznych dla osób z ASD w Gruzji. Na zakończenie projektu odbędzie się kampania informacyjna poprzez media społecznościowe dla mieszkańców Gruzji. Spodziewanym oddziaływaniem projektu będzie przede wszystkim podniesienie kwalifikacji personelu pracującego z dziećmi z ASD jak również poszerzenie oferty terapeutycznej i jej jakości w ośrodku w Tbilisi. Wsparcie rodzin z ASD jest szczególnie ważne w sytuacji COVID 19 gdyż są wykluczone społecznie.

RITA – PRZEMIANY W REGIONIE
Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie. Program wspiera partnerskie projekty polskich organizacji i ich partnerów z takich krajów jak: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan.