Rehabilitacja w każdym zakątku Gruzji

W dniu 1 sierpnia 2022 r. Fundacja Pro Spe przystąpiła do realizacji projektu pn. „Rehabilitacja w każdym zakątku Gruzji – udostępnienie nowoczesnej rehabilitacji w regionie Samcche-Dżawacheti.”. Numer projektu: DWR/PPR2022/032/1/2022. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polska Pomoc Rozwojowa 2022 i współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Partnerstwo: 
Projekt realizowany jest w ramach Partnerstwa z Gruzją. Partnerem w Projekcie jest Zakon Posługujących Chorym - Kamilianie - Filia w Gruzji.
Tematyka projektu:
W Gruzji rehabilitacja osób dorosłych nie jest finansowana przez państwo. Mieszkańcy regionów i terenów wiejskich są całkowicie pozbawieni możliwości korzystania z rehabilitacji. Jest to duży problem dla mieszkańców Gruzji. Stacjonarna rehabilitacja dzieci i dorosłych również nie jest refundowana. Powoduje to, że pacjenci w poważnym stanie, którzy zakończyli opiekę szpitalną po operacjach neurochirurgicznych, urazowych, w stanach poudarowych i pourazowych itd. po opuszczeniu szpitala są pozbawieni jakiejkolwiek opieki rehabilitacyjnej. W tym regionie Gruzji obecnie nie funkcjonuje ani jedna placówka, w której pacjenci mogliby otrzymać potrzebną profesjonalną stacjonarną opiekę rehabilitacyjną dofinansowaną ze środków publicznych. Zgodnie z zaleceniami specjalistów stacjonarna rehabilitacja w większości przypadków jest niezbędna dla poprawy jakości funkcjonowania i całkowitego powrotu pacjenta do zdrowia i życia w społeczeństwie. Do zapewnienia wysokiego poziomu funkcjonowania stacjonarnej placówki rehabilitacyjnej niezwykle ważny.
Cel ogólny:
Poprawa jakości i dostępności do opieki zdrowotnej oraz usług społecznych dla grup marginalizowanych, w tym dla osób z niepełnosprawnością, dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej oraz ofiar przemocy.
Fundacja ProSpe (Nazwa z hiperłączem) wraz z Zakonem Posługujących Chorym - Kamilianie - Filia w Gruzji (Nazwa z hiperłączem) jest w trakcie realizacji Projektu pn. „Rehabilitacja w każdym zakątku Gruzji – udostępnienie nowoczesnej rehabilitacji w regionie Samcche-Dżawacheti.”. Głównym celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do opieki zdrowotnej oraz usług społecznych dla grup marginalizowanych, w tym dla osób z niepełnosprawnością, dzieci pozbawionych pieczy rodzicielskiej oraz ofiar przemocy. Projekt realizowany jest w ramach Programu Polska Pomoc Rozwojowa 2022 i współfinansowany z budżetu państwa w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  Więcej informacji o projekcie:
Polska Pomoc Rozwojowa
oraz: www.gov.pl/polskapomoc
Cele szczegółowe projektu:
1. Zwiększenie dostępności i jakości usług diagnostycznych i rehabilitacyjnych
 dla dzieci i dorosłych i/lub osób niepełnosprawnych.
2. Podniesienie kwalifikacji zawodowych gruzińskiego personelu medycznego.
Okres trwania projektu:
01.08.2022 r. – 31.12.2022 r.
Kwota dotacji: 935 560,45 PLN

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *