STUDENCI DOCENIAJĄ PRAKTYKI W NASZEJ FUNDACJI

Praktyki w Pro Spe docenione przez studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego

To miłe, że kolejna tura 20 praktykantów z Uniwersytetu Rzeszowskiego chce odbywać praktyki zawodowe w naszej fundacji.
Jak sami mówią, u nas można się nauczyć wiele jak organizować tego typu instytucję i jakimi narzędziami trzeba się posługiwać, żeby osiągać cele pomocowe. To ważne dla nas docenienie, że młodzi ludzie tak nas widzą upatrując w tym szansę dla siebie na zdobycie doświadczenia w pracy organizacji pozarządowej. Większość w przyszłości chciałby podjąć pracę w stowarzyszeniach czy fundacjach, stąd taka praktyka jest konieczna, a dla nas to dobre spojrzenie z dystansem przez tych, którzy stoją u początku swoich karier zawodowych.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *