WYMIANA STUDENTÓW Z AFRYKI

Autor wpisu

Jadzia

Data

paź 2, 2016

Kategorie

18 do 28 października 2016r. nauczycielki ze Szkoły Św. Marcina de Porres (Republika Południowej Afryki): Kubashnee PERUMAL, Nelisiwe Rejpice Gambushe, oraz siostra ze zgromAadzenia Służebniczek Starowiejskich Carol Dlamini Nomfundiso, przebywały w Przemyślu w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym nr 2 im. dra Janusza Korczaka.

Tą wymianę zapoczątkował kontakt ze strony s. Lidii Potockiej, która pracuje w RPA
i ks. Mariusza Michalskiego katechety SOSW Nr 2.

Szkoła Św. Marcina de Porres w RPA zajmuje się wychowaniem ponad 320 uczniów niepełnosprawnych, w tym około 130 niesłyszących. Szkoła ta współpracuje już 
z Ośrodkiem dla dzieci niepełnosprawnych w Tczewie i z ogromną ochotą podjęła kontakt z placówką w Przemyślu. Każda wymiana doświadczeń ma ogromne znaczenie w pracy z młodzieżą niepełnosprawną, gdyż::

  • wzbogaca obie strony o doświadczenia kulturowe,
  • poszerza wymianę informacji,
  • rozwija nowe dziedziny współpracy pomiędzy nauczycielami w zakresie edukacji dzieci i młodzieży specjalnej troski,
  • doskonali warsztat pracy nauczycieli i terapeutów zgodnie z ich specjalizacją.

Trzeba wspomnieć, że system afrykański znacznie odbiega od naszych standardów, jednak jedno pozostaje takie samo – wychowankowie.

W trakcie wizyty nauczycielki z Afryki zapoznały się z pracą na różnych poziomach edukacyjnych szkolnictwa specjalnego. Hospitowały zajęcia, prowadziły lekcje, a także wraz z niesłyszącymi wychowankami poznawały Polskę (Lublin – Majdanek, Zamek
w Łańcucie, Przemyśl – podziemia, forty).

Bardzo miłe okazało się to, że nasi partnerzy z odległego kontynentu znakomicie zaaklimatyzowali się w polskiej rzeczywistości, a to za sprawą siostry Staff. Była ona w nowicjacie prze 3 lata w niedaleko położonej miejscowości k. Brzozowa – Stara Wieś, gdzie bardzo dobrze poznała nasz język. Siostra pomagała nie tylko w tłumaczeniu pomiędzy koleżankami a nauczycielami z Polski, ale też głównie przekładała rozmowy na język migowy, gdyż jedna z nauczycielek jest osobą niesłyszącą.

Nawiązana współpraca pomiędzy placówką w Afryce a Ośrodkiem przemyskim ma obejmować wymianę doświadczeń w nauczaniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a szczególnie niesłyszących i słabo słyszących. Wymiana pomiędzy szkołami ma na celu rozwijanie warsztatu pracy nauczycieli specjalnych oraz poniesienie atrakcyjności kształcenia dzieci i młodzieży ze specyficznymi problemami edukacyjnymi. Pierwszy kontakt okazał się dużą niespodzianką, gdyż polska młodzież bardzo szybko porozumiała się z afrykańskimi nauczycielkami pomimo odmiennego języka. Pobyt w Polsce był dla Kubashnee, Nelisiwe oraz siostry Carol ogromną atrakcją, o czym zapewniły wszystkich podczas pożegnalnego wieczoru. Można zauważyć, iż pomiędzy nimi a młodzieżą z Ośrodka nawiązała się prawdziwa przyjaźń, która będzie trwała dzięki nowoczesnym technologiom komunikacyjnym – na Facebooku.

Nawiązanie współpracy umożliwi naszym dzieciom bezpośredni kontakt z młodzieżą o podobnych problemach i potrzebach. Rozwinie ich intelektualnie i poznawczo. Będą bardziej otwarci i kreatywni, radząc sobie z różnymi problemami życiowymi.

Pragniemy przygotować naszych podopiecznych do bycia obywatelami świata, umiejącymi radzić sobie w różnych życiowych sytuacjach.

Do realizacji tego przedsięwzięcia potrzebujemy środki finansowe na nasz wyjazd do RPA oraz na zorganizowanie spotkania w Polsce dla dzieci głuchych z Afryki.

Koszt przelotu jest bardzo duży w porównaniu z możliwościami naszych wychowanków. Bilet kosztuje ok. 3-4 tys. zł. na osobę. Chcielibyśmy umożliwić wyjazd co najmniej kilkorgu dzieciom z opiekunami. Będąc organizatorami wizyty również potrzebujemy środków na zorganizowanie pobytu gości z Afryki w naszym Ośrodku.

Współpracujemy z Fundacją Pro Spe, dzięki której możemy zbierać pieniądze przewidziane na cel naszego przedsięwzięcia. Wpłaty mogą być dokonywane na wymienione niżej numery kont z dopiskiem: SOSW2Niesłyszący – RPA

Podobne posty

Jak to się wszystko zaczęło – legenda gruzińska
Jak to się wszystko zaczęło – legenda gruzińska

Każdy kraj, naród ma swoją historię. Są również legendy, które zabierają nas nie tylko w odległe czasy ale niejednokrotnie w świat, których nie zobaczymy. Zapraszamy do poznania dwóch legend o powstaniu Gruzji, czyli Sakartwelo.