120 ton

Tyle pomocy w postaci jedzenia, kocy czy środków czystości wysłaliśmy do poszkodowanych we wschodniej Ukrainie.

450 tys zł

Materiały opatrunkowe, higieniczne oraz przybory szkolne o takiej wartości wysłaliśmy do Kamerunu w ramach akcji „Polskie smyki, dzieciom z Afryki”.

250

Tylu wolontariuszy wysłaliśmy do Gruzji.

Newsletter