Polska Pomoc Rozwojowa

Projekt, który złożyła Fundacja Pro Spe pn. „Powrót do sprawności i aktywności zawodowej – stacjonarny oddział rehabilitacji dla dzieci i osób dorosłych do rządowego projektu Polska Pomoc Rozwojowa, zakłada stworzenie stacjonarnego ośrodka rehabilitacji neurologicznej, kardiologicznej i pourazowej w Tbilisi i udostępnienie usługi rehabilitacji dla społeczności lokalnej. 

W Gruzji rehabilitacja osób dorosłych nie jest finansowana przez państwo. Mieszkańcy regionów i terenów wiejskich są całkowicie pozbawieni możliwości korzystania z rehabilitacji. Jest to duży problem dla mieszkańców Gruzji. Stacjonarna rehabilitacja dzieci i dorosłych również nie jest refundowana. Powoduje to, że pacjenci w poważnym stanie, którzy zakończyli opiekę szpitalną po operacjach neurochirurgicznych, urazowych, w stanach poudarowych i pourazowych itd. po opuszczeniu szpitala są pozbawieni jakiejkolwiek opieki rehabilitacyjnej. W Gruzji obecnie nie funkcjonuje ani jedna placówka, w której pacjenci mogliby otrzymać potrzebną profesjonalną stacjonarną opiekę rehabilitacyjną dofinansowaną ze środków publicznych. Zgodnie z zaleceniami specjalistów stacjonarna rehabilitacja w większości przypadków jest niezbędna dla poprawy jakości funkcjonowania i całkowitego powrotu pacjenta do zdrowia i życia w społeczeństwie. Do zapewnienia wysokiego poziomu funkcjonowania stacjonarnej placówki rehabilitacyjnej niezwykle ważny.

W ramach projektu ośrodek Ojców Kamilianów, który wspierany jest przez Fundację Pro Spe zostanie wyposażony w profesjonalny sprzęt m.in. do sali diagnostycznej, rehabilitacji i przygotowany do objęcia wsparciem chorych w trybie stacjonarnym 24/7. Projekt obejmuje również wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i gruzińskimi specjalistami w zakresie tworzenia, organizacji i funkcjonowania nowoczesnego ośrodka rehabilitacji, oraz przeszkolenie kadry medycznej stacjonarnego ośrodka w Gruzji. Wszystkie działania mają na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług wysokiej jakości rehabilitacji dla dzieci i osób dorosłych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych.